Ερευνα

Στον πυρήνα του συστήματος παρακολούθησης των αποφοίτων είναι μία έρευνα που απευθύνεται στους σπουδαστές MOOC οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιον συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων. Η έρευνα επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που είχε η παρακολούθηση και το πιστοποιητικό του MOOC στις προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες του σπουδαστή, την περαιτέρω εκπαίδευσή του, την πορεία της καριέρας του, την επαγγελματική του κατάσταση, το εισόδημά του κλπ.

Το σύστημα παρακολούθησης βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται για να μετρήσουν συγκεκριμένους δείκτες.

Το σύστημα παρακολούθησης έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τους παρόχους MOOC να ενσωματώσουν την έρευνα στα προγράμματα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα και την έρευνα, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της έρευνας εδώ.


Μία από τις μορφές έρευνας ASTRE έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το εργαλείο Φόρμες Google. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στο μοντέλο έρευνας στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση.

astregforms@gmail.com

Στο μήνυμα που στέλνετε, συμπεριλάβετε το όνομα του οργανισμού σας.

Εφαρμογή

EUSurvey

Φόρμες Google