Προσφερομενα MOOC ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) είναι δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα διαθέσιμα σε οποιονδήποτε εγγραφεί. Τα MOOCs παρέχουν έναν προσιτό και ευέλικτο τρόπο για την αναάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την προώθηση της καρριέρας των χρηστών, καθώς προσφέρουν ποιοτικό, εκπαιδευτικό υλικό.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε μία λίστα παρόχων MOOC στις χώρες των εταίρων του έργου, με βάση την έρευνα που διεξήχθησε στις αρχές του 2020.

Ισπανία

Κύπρος

Ελλάδα

Ιταλία