Καλωσηρθατε στο Astre project

Το ASTRE project στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης για σπουδαστές MOOC. Το σύστημα αυτό θα επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που είχαν για τον σπουδαστή η παρακολούθηση και το πιστοποιητικό του MOOC σε θέματα όπως οι προσωπικές και επαγγελματικές του ικανότητες, η επέκταση της εκπαίδευσής του, η πορεία της καριέρας του, η επαγγελματική τοου κατάσταση, το εισόδημά του κλπ.

Αριθμός project: 2019-1-ES01-KA204-065644