Συνεταιροι

Το ASTRE project αποτελείται από 6 συνέταιρους οι οποίοι εκπροσωπούν 5 χώρες της ΕΕ: Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα, Κύρπος και Ιταλία. Μεταξύ τους υπάρχουν 4 πανεπιστήμια, η Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστών Erasmus και μία εταιρία η οποία εξειδικεύεται στην προώθηση της διά βίου μάθησης και συγκεκριμένα του e-learning

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ VALENCIA – Ισπανία

Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Valencia (Ισπανία) είναι ένα δημόσιο Ινστιτούτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπλέκεται ενεργά σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας και κινητικότητας.


Είναι το πρώτο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην Ισπανία, σύμφωνα με διάφορες διεθνείς κατατάξεις. Ο οργανισμός έχει υψηλή εξειδίκευση σε διαδικτυακούς κύκλους μαθημάτων και ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει MOOCs στην πλατφόρμα EDX και επίσης διαχειρίζεται τη δική του πλατφόρμα MOOC με την ονομασία UPVx.

Ιστότοπος: www.upv.es

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FRIEDRICH-ALEXANDER ΤΟΥ ERLANGEN NUERNBERG – Γερμανία

Το πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander του Erlangen-Nuremberg είναι το δεύτερο μεγαλύτερο Βαυαρικό πανεπιστήμιο, έχοντας 38.000 φοιτητές και 3000 καθηγητές και προσωπικό.


Ως κεντρικό ερευνητικό ινστιτούτο στο Πανεπιστήμιο του Erlangen στους τομείς μάθησης, διά βίου μάθησης και τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης στο Innovation in Learning Institute (ILI), συμμετέχει από το 1986 στα European R&D Projects στον τομέα των καινοτόμων μαθησιακών τεχνολογιών με σκοπό την υποστήριξη μαθησιακών διαδικασιών σε διαφορετικές συνθήκες για διαφορετικές ομάδες στόχους, μάθησης βασισμένης σε δίκτυα και συστημάτων προσόντων.

Ιστότοπος: www.uni-erlangen.de

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ERASMUS – Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστών Erasmus (EAEC) ιδρύθηκε το 2004, με επίσημη έναρξη κατά το ERACON 2005 (Erasmus Coordinators Conference and GO-Exchange Education Fair 2005) στην Κύπρο.


Περιλαμβάνει πάνω από 80 θεσμικά μέλη από χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. Προωθεί την κινητικότητα σπουδαστών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραπέρα και υποστηρίζει τη διαδικασία της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και των ποιοτικών σταθερών στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστότοπος: www.eaecnet.com

IDEC – Ελλάδα

Η IDEC είναι μια εταιρία συμβουλευτικής επιχειρήσεων και υπηρεσιών εκπαίδευσης με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική management, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη ICT λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC είναι ενεργή εδώ και 20 χρόνια στον τομέα των προγραμμάτων της ΕΕ.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις Ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν τη διά βίου μάθηση και συγκεκριμένα στα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, στην επικυροποίηση μη επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης, στην εκμάθηση βασισμένη στην εργασία, στα σχέδια μαθητείας και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών συστημάτων.

Ιστότοπος: www.idec.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα πρωτοπόρο και ανταγωνιστικό ινστιτούτο με βάση Ελληνικές και Ευρωπαϊκές σταθερές. Με τα χρόνια, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει γίνει ένα διεθνές πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στην έρευνα.
Σε μία πρόσφατη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων, γνωστοποήθηκε ότι το πανεπιστήμιο είχε «εντυπωσιακή» παραγωγή έρευνας. Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων e-learning για να καλύψει τις ανάγκες περαιτέρω εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.

Ιστότοπος: www.aegean.gr

UNIPEGASO – Ιταλία

Το Διαδικτυακό Πανεπιστήμιο Pegaso εγκαθιδρύθηκε μέσω υπουργικής απόφασης στις 20 Απριλίου 2006 και είναι δομημένο με βάση τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνολογικές σταθερές στο e-learning, ενσωματώνοντας καινοτόμα διαδικτυακά εργαλεία Ανεπίσημης Μάθησης.
Στοχεύει στο να βελτιώσει την ανώτατη εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση χρησιμοποιώντας διδακτικά εργαλεία συνεχούς εκπαίδευσης. Ευφυΐα, Ανεξαρτησία και Ενσωμάτωση είναι τα Εκπαιδευτικά Κριτήρια που χαρακτηρίζουν το Διδικτυακό Πανεπιστήμιο Pegaso, του οποίου η αποστολή είναι η επίτευξη πλήρους αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές.

Ιστότοπος: www.unipegaso.it