Σε ποιους απευθυνεται

Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Πάροχοι MOOC και οργανισμοί που προσφέρουν δωρεάν μαθήματα e-learning
  • Σπουδαστές MOOC κυρίως από τις χώρες των συνεταίρων του προγράμματος και σε μικρότερο βαθμό από άλλες χώρες.