Το έργο ASTRE στο συνέδριο ERACON

Παρουσίαση του έργου ASTRE από την IDEC S.A. κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ERACON 2020, που φιλοξενήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστών Erasmus