Εκπαίδευση ASTRE

Λόγω των περιορισμών που επέβαλε ο COVID-19, η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για το έργο ASTRE πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συνεργάτες διοργάνωσαν εργαστήρια ολοκλήρωσαν την μεθοδολογία ιχνηλάτησης σπουδαστών ASTRE, η οποία θα δημοσιευτεί σύντομα!