Τι ειναι το συστημα αξιολογησης;

Το σύστημα αξιολόγησης υπολογίζει το όφελος και τον αντίκτυπο της παρακολούθησεις ηλεκτρονικών μαθημάτων για σπουδαστές διαφόρων κινήτρων και βαθμών ενασχόλησης, ενώ υποβοηθάει την ποιοτική διασφάλιση και τον στρατηγικό σχεδιασμό των παροχέων MOOC.