Αποτελεσματα

Το πρόγραμμα θα παράξει δύο προϊόντα τα οποία είναι:

IO1: Σύστημα αξιολόγησης για σπουδαστές MOOC

Το σύστημα αξιολόγησης θα εγκαθιδρυθεί ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησς και θα ενσωματωθεί στα τρέχοντα συστήματα διασφάλισης ποιότητας των ινστιτούτων που παρέχουν MOOC.

IO2: Οδηγός ενσωμάτωσης του συστήματος αξιολόγησης σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας

Ένας μεθοδολογικός οδηγός για παρόχους MOOC θα αναπτυχθεί ώστε να τους βοηθήσει στην εγκαθίδρυσει ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας των οργανισμών τους.ο οδηγός θα απευθύνεται σε παρόχους MOOC οι οποίοι θα θέλουν να ενσωματώσουν το σύστημα αξιολόγησης με δικούς τους πόρους και θα τους παρέχει βήμα προς βήμα μεθοδολογική καθοδήγηση.